IT och frihet

1. Insamling av personuppgifter

Vid upprättandet av ditt kundkonto och genomförandet av dina beställningar på www. atvreservdelar.se (hädanefter webbplatsen), efterfrågar Gravitex Ltd. dina personuppgifter. Ansvarig för insamling av dina personuppgifter är företaget Gravitex Ltd.,med nummer 650097, och huvudkontor på adressen UNIT 3D NORTH POINT HOUSE NORTH POINT BUSINESS PARK NEW MALLOW ROAD CORK, T23 AT2P, IRELAND (nedan: ATVRESERVDELAR.SE). Termen "personuppgifter" omfattar alla uppgifter med hjälp av vilka det går att identifiera en person, speciellt sådana uppgifter som efternamn, förnamn, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress och postadress, men även andra uppgifter som kunden väljer att delge ATVRESERVDELAR.SE. För att förebygga bedrägerier av den typ som tas upp här nedanför (punkt 2 och 3), kan ATVRESERVDELAR.SE också spara uppgifter som rör transaktioner som genomförts på webbplatsen, däribland krypterade versioner av de bankkortsnummer som används för att verkställa transaktioner samt slutdatum för kortens giltighet.

2. Syftet med insamling av uppgifter

Dina personuppgifter samlas in i ett eller flera av följande syften:
(I) genomföra beställningar på webbplatsen
(II) ta fram kommersiell statistik, genomföra marknads- och beteendeundersökningar
(III) upprätta och förvalta prospektregister, vilket särskilt omfattar tekniska åtgärder som standardisering, komplettering och duplicering
(IV) sköta hantering av kundkonton
(V) välja ut en kundkrets för att genomföra prospekterings- och kampanjverksamheter
(VI) skicka förfrågningar och kampanjmeddelanden från ATVRESERVDELAR.SE. En avregistrering för dessa erbjudanden är möjlig genom att klicka på länken för detta ändamål längst ned i de berörda e-postmeddelandena 
(VII) respektera lagliga skyldigheter och gällande förordningar
(VIII) motarbeta bedrägerier under de villkor som definieras i punkt 3 här nedanför.

 

3. Motarbeta bedrägerier

Som ett led i bekämpningen av bedrägerier har ATVRESERVDELAR.SE utarbetat ett varningssystem som plockar ut vissa beställningar för ett manuellt godkännande. ATVRESERVDELAR.SE kan därför komma att 
(I) be dig om kompletterande information för att bekräfta transaktionen och detta kan ske efter det att betalning erhållits om vårt automatiska varningssystem utlöses
(II) blockera en beställning om kundkontot redan har använts vid bedrägeri.

 

4. Mottagare av insamlade uppgifter

ATVRESERVDELAR.SE har som riktlinje att inte lämna ut uppgifter till tredje part i kommersiella syften. Endast vårt företag och de externa företag som i kontraktet är anslutna till oss för hantering av din beställning har åtkomst till de uppgifter som du lämnar över till oss. De olika personkategorierna inom ATVRESERVDELAR.SE som kommer att ha tillgång till dina personuppgifter är, inom gränserna för deras respektive befogenheter, personal inom kommersiella tjänster, administrativa tjänster, tekniska tjänster och kontrolltjänster (revisorer, tjänster med ansvar för internt kontrollförfarande o.s.v...). Andra mottagare av dina personuppgifter kan vara offentliga organisationer, rättsmedhjälpare, stämningsmän och organisationer med ansvar för indrivning av fordringar, vilket motsvarar ATVRESERVDELAR.SE s rättsliga skyldigheter.

 

5. Lagringstid för personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in lagras från och med den senaste transaktionen du genomfört på webbplatsen eller den senaste uppdateringen av ditt kundkonto, vid exceptionella avtal med er, klicka i « kom ihåg » rutan som tillåter ATVRESERVDELAR.SE att behålla dina bankuppgifter för att förenkla dina framtida transaktioner. Kryptogrammet CVX tas automatiskt bort efter en genomförd transaktion som är komplett utan förnekelse av betalningen.

 

6. Säkerhet

Vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att skydda dina personuppgifter, för att förhindra att de förvanskas, skadas eller att en obehörig tredje part ges åtkomst.

 

7. Cookies

För att ge dig bästa möjliga service mäter vi antal sidvisningar, antal besök samt aktiviteten hos besökare på hemsidan och hur ofta de kommer tillbaka till den. För detta ändamål använder vi cookies. En cookie gör det inte möjligt för oss att identifiera dig. Generellt registrerar den information angående din dators sökningar på vår sida, vilka sidor du har besökt, det datum och tidpunkt för besöket etc.
Användningen av cookies, våra eller från tredje part, som inte är nödvändiga för att använda hemsidan kräver ditt godkännande. Du kan ge ditt medgivande eller nekande för användandet av cookies i inställningarna för din webbläsare. 
"Reklamcookies" gör det möjligt för oss att spåra och spara dina sökningar och vilka produkter du har sett; därefter kan vi under maximalt 90 dagar visa reklambanners som är relaterade, eller ej, till dina tidigare sökningar. Dessa cookies är länkade till din internetprofil men kan inte identifiera dig. Om du inte längre vill mottaga "reklamcookies" klickar du på länken här nedanför:

Avaktivera reklamcookies för min profil

 

8. Samtycke

När du väljer att uppge dina personuppgifter på webbplatsen ger du uttryckligen ditt samtycke till insamling och användande av dina personuppgifter i enlighet med vad som står i vidstående stadga och i gällande lagstiftning.