1.   Identifiering av återförsäljaren


Gravitex Ltd.

UNIT 3D NORTH POINT HOUSE

NORTH POINT BUSINESS PARK

NEW MALLOW ROAD

CORK, T23 AT2P, IRELAND


Företagsnummer: 650097

Tel: +353 016 856 081

e-post: sales@atvreservdelar.se

 

2.   Försäljningsvillkor

 

Kunden måste acceptera de allmänna villkoren i sin helhet för att göra en beställning.

 

3.   Giltighet kampanjer och erbjudanden

 

Våra erbjudanden gäller kunder med leveransadress i Sverige och i Norge. Varorna som visas på hemsidan finns till försäljning tills de tar slut i lagret. Vid debitering eller betalning som gäller beställningen av en vara som inte finns att tillgå förbinder sig ATVRESERVDELAR.SE att erbjuda ett tillgodohavande eller att återbetala kunden inom 15 dagar. ATVRESERVDELAR.SE förbinder sig att via e-post meddela kunden om varan som beställts inte längre finns i lager.

 

4.   Produktbeskrivning

 

Produkter som utbjuds till försäljning beskrivs och presenteras i detalj med största möjliga exakthet. Om det trots detta förekommer fel eller saknas något i denna presentation kan inte ATVRESERVDELAR.SE:s ansvar åberopas.

 

5.   Priser

 

Priset visas i SEK inklusive moms för Sverige. Momsbeloppet visas när kunden väljer en produkt. Om momssatsen ändras kan sådana förändringar påverka priset på produkterna utan att kunden förvarnas om detta. ATVRESERVDELAR.SE förbehåller sig rätten att när som helst modifiera sina priser men produkterna faktureras till det pris som råder vid registreringen av beställningen. Priset på produkterna är utan eventuella tullavgifter för Norge. Alla beställningar som sker till adresser i Norge kan vara föremål för moms och tullavgifter när paketet når kunden. Dessa avgifter ska betalas av kunden och är kundens ansvar, vi är inte ansvariga för att kontrollera eller informera kunden om dessa avgifter i förhand. När du beställer på vår hemsida betraktas du som den officiella importören och är ansvarig för att respektera de lokala lagarna. Vi vill att våra kunder ska vara medvetna att leveranser kan öppnas och kontrolleras av den lokala tullen.

 

6.   Säker beställning och betalning

 

6.1 : Betalning
Kunden bekräftar sin beställning enligt anvisningarna som följer. Denna bekräftelse innebär godkännande av vidstående allmänna försäljningsvillkor. En kund som är intresserad av en vara på ATVRESERVDELAR.SE följer instruktionerna nedan för att upprätta ett konto. Efter att ha klickat på knappen "Bekräfta" och efter att ha kontrollerat beställningens specifikationer (färg, antal, storlek, pris o.s.v. ...) godkänner kunden sitt val av produkt(er) med ett klick. Om kunden utnyttjar ett specialerbjudande ska han/hon börja med att skriva in den kod som erhållits i fältet för erbjudandekoder. Vid första beställningen får kunden ett formulär att fylla i med följande innehåll: namn, förnamn, e-postadress, födelsedatum, fullständig leveransadress och telefonnummer. Vid detta tillfälle upprättar kunden sitt lösenord. Kunden har möjlighet att betala direkt med bankkort på webbplatsen. Efter att kunden har godkänt betalningssättet godkänner denne definitivt och oåterkalleligen sin beställning och dess villkor enligt de allmänna försäljningsvillkoren.

     • Betalning med Bankkort
      Kunden godkänner sin leverans- och faktureringsadress, produkten och totalpriset. Kunden uppger sitt bankkortsnummer tillsammans med sista giltighetsdatum och CVC-kod. Slutligen godkänner kunden sin beställning genom att klicka på knappen "Bekräfta".
     • Paypal
      Med PayPal överförs aldrig dina ekonomiska uppgifter till ATVRESERVDELAR.SE. PayPal krypterar och skyddar ditt kortnummer en gång för alla. Allt som behövs för att betala online är din e-postadress och ditt lösenord.
     • Betalning via banköverföring
     • Betala din beställning genom att överföra din betalning direkt från din bank. Överför pengar till följande bankkonto efter att du avslutat processen i kassan: Bidragsmottagare: Bankens namn: IBAN: SWIFT: Glöm inte att ange ditt beställningsnummer då du överför pengar! Vänligen ge ATVRESERVDELAR.SE upp till 4 arbetsdagar från datumet då genomföringen gjordes för att ta emot din betalning. Din beställning kommer att levereras när din betalning är mottagen av ATVRESERVDELAR.SE.

6.2 Utebliven betalning:
ATVRESERVDELAR.SE förbehåller sig rätten att neka en leverans eller ej fullfölja en beställning från en konsument som inte fullständigt eller delvis betalat en tidigare beställning eller som är under utredning i en betalningstvist.

6.3 : Betalningsverifikation
ATVRESERVDELAR.SE kontrollerar alla beställningar som godkänts på företagets sida. Dessa kontroller syftar till att skydda ATVRESERVDELAR.SE från otillbörliga metoder tillgripna av bedragare. Vi kan vara nödsakade att efterfråga olika typer av upplysningar som krävs för att skicka din beställning såsom personnummer, kopia på id-kort eller pass o.s.v.

 

7. Sekretess och säkerhet

 

För att garantera betalningssäkerhet använder ATVRESERVDELAR.SE Braintree säkra betalningsservice som bygger på säkerhetsstandarden SSL. Sekretessbelagda uppgifter (16-siffrigt banknummer och utgångsdatum, CVC-kod) överförs i krypterad form till bankens server utan att passera genom ATVRESERVDELAR.SE -serverns fysiska medier. När beställningen har godkänts: skickas en betalningsorder i realtid över det säkra hanteringssystemet för elektronisk betalning. Detta skickar en förfrågan om godkännande av betalningen till bankkortsgruppen.
 

 

8. Identifiering

 

En kund som redan har genomfört ett köp på ATVRESERVDELAR.SE kan välja ett lösenord som gör att kunden vid senare beställningar inte åter igen behöver fylla i de formulär som föregår en beställning. Den redan registrerade kunden identifieras på sidan som kund hos ATVRESERVDELAR.SE. ATVRESERVDELAR.SE-kundens lösenord är strängt sekretessbelagt och personligt. Det får inte på något vis avslöjas eller föras vidare till någon. Om ATVRESERVDELAR.SE-kunden förlorar eller glömmer bort sitt lösenord åligger det denne att omgående informera ATVRESERVDELAR.SE-sidans ansvarige på info@ATVRESERVDELAR.SE som därefter skickar ett nytt lösenor inom 48 timmar vilket utan förbehåll ersätter det gamla. För att underlätta identifiering av kunden genom samtidigt uppvisande av e-postadress och lösenord bemyndigar kunden uttryckligen ATVRESERVDELAR.SE att på kundens hårddisk lämna en fil, en s.k. cookie, vars enda syfte är att underlätta identifieringen.

 

9. Ansvar

 

För alla etapper av sidåtkomst, rådgivning, ifyllande av formulär, beställningsförfarande, varuleveranser eller all annan slags service har företaget ATVRESERVDELAR.SE endast skyldighet att vidta bästa möjliga åtgärder. I gengäld kan inte ATVRESERVDELAR.SE:s ansvar åberopas för alla olägenheter eller skador som är typiska vid Internetanvändning och som faller fullständigt utanför alla nödvändiga insatser och försiktighetsåtgärder som ATVRESERVDELAR.SEvidtar. Speciellt i fråga om störningar i servicetillgängligheten, all slags dataintrång utifrån samt förekomst av datavirus kan inte ATVRESERVDELAR.SE ställas till svars. Likaså gäller att allt som kan rubriceras som force majeure, så som detta begrepp definieras enligt de franska kassationsdomstolarnas rättspraxis, befrias ATVRESERVDELAR.SE fullständigt från allt ansvar. Kunderna åtnjuter de garantier som varumärkena på denna sida ger rätt till. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och felskrivningar på hemsidan.

 

10. Immateriella rättigheter

 

Allt innehåll på webbplatsen ATVRESERVDELAR.SE, vare sig visuellt eller ljudrelaterat, inklusive den bakomliggande tekniken, skyddas av upphovsrätten, varumärkesrätten eller patenträtten. Det är Gravitex Ltd:s skyddade egendom. Alla hypertextuella länkar med hänvisning till ATVRESERVDELAR.SE som bygger på framing-, deeplinking-, inline-linkingteknik eller all annan slags djuplänkningsteknik är under alla förhållande formellt sett förbjudna. Utan undantag ska alla länkar, även sådana som har godkänts automatiskt, direkt plockas bort på Gravitex Ltd:s uppmaning.